Natuur inclusief ontwerpen rondom een blauwe regen

Verbouwing jaren '30 woning met levensloopbestendige indeling en optimaal tuincontact als resultaat.

Jaren '30 woning

Dit project omhelst het verbouwen, uitbreiden en 'levensloopbestendig' maken van een hoekwoning uit 1928-1929 gelegen aan de Antoon van Elenstraat te Maastricht. In de loop der jaren zijn er aan de achterzijde van de woning diverse uit-, aan- en bijgebouwen gerealiseerd. De verscheidenheid aan 'bouwstijlen' gecombineerd met diverse hoogteverschillen, maakt dat de verschillende bouwdelen in de bestaande situatie een onsamenhangend geheel vormen.

Blauwe regen

Liefde voor de natuur! Hoe mooi is het wanneer mensen met zorg willen kijken hoe bestaande planten en bomen behouden kunnen worden en zelfs geïntegreerd kunnen worden in het ontwerp? De bestaande blauwe regen legt letterlijk de verbinding tussen de woning en de prachtige diepe stadstuin. Het behoud van de blauwe regen vormt een belangrijk uitgangspunt in het ontwerpproces. Daarnaast zijn zichtlijnen op de hoge boomkruinen in naastgelegen tuinen medebepalend geweest in de vormgeving van het ontwerp.

Door de bestaande uit-, aan- en bijgebouwen voor het grootste gedeelte te slopen, ontstaat er 'ruimte' waarmee zowel 'eenvoud' als optimaal en 'duurzaam' leefcomfort kan worden bereikt. Veel natuurlijke lichtinval zorgt ervoor dat de leefruimten van de 'hoofdwoning' kwaliteit behouden en dat het tuincontact vanuit alle leefruimten (bestaand en nieuw) voelbaar wordt.

Recensie

"Lonnie Koken combineert in haar werk grondige technische kennis met een bewonderenswaardig esthetisch inzicht. In haar contact met ons waren empathie en architectonische gedrevenheid prachtig in balans. De brug die zij slaat tussen de ogenschijnlijke tegengestelde meningen blijft de essentie van haar werk, zoals bleek in plannen voor de uitbreiding van ons huis aan de Van Elenstraat. Door omstandigheden konden wij het project jammer genoeg niet verder brengen dan het voorontwerp maar hadden het hele verdere traject graag meegemaakt. De historische ontwikkeling van de architectuur blijft een belangrijke inspiratie in haar werk en referenties naar Frank Lloyd Wright, Mies van der Rohe of Dom Van der Laan werden op het juiste moment, invoelbaar en stimulerend aangehaald."

Ontwerp 2017.
Recensie dhr. en mevr. A. van Grevenstein, 15 december 2017.
17048-WGM_tekening-plattegr.jpg17048-WGM_tekening-agvl.jpg
17048-WGM_bestaand.jpg17048-WGM_impressie-do_aarde.jpg17048-WGM_volumestudie-blr.jpg