Annexen rondom Rijksmonumentale vakwerkhoeve

Recreëren op een natuur inclusieve manier als ultieme beleving van het Zuid-Limburgse heuvellandschap. Hoeve ten Bosch, een plek waar mens en natuur samenvloeien.

Cottessen

Het gehucht Cottessen telt slechts 14 boerderijen en/of woonhuizen en behoort tot een van de best bewaard gebleven buurtschappen van Zuid-Limburg. De vakwerkhuizen Cottessen 12-13 dateren uit 1560 en zijn gerealiseerd in houtskeletbouw. Van oudsher worden de twee aan elkaar geschakelde huizen/boerderijen omringd door verschillende 'annexen' waardoor een bijzonder historisch gebouwenensemble is ontstaan, bekend onder de naam Hoeve ten Bosch.
 

Vakwerkhoeve

Anno 2020 vormen de inmiddels Rijksmonumentale woonboerderijen nog steeds het middelpunt van de plek. Het ensemble is nog steeds gerangschikt in een open-carrévormige opstelling rondom een gezamenlijk erf. Twee ommuurde terrassen op het tegenwoordige erf geven de historische bouwkaders aan van twee inmiddels vervallen schuren/stallen.

Het gebouwenensemble is op diverse onderdelen toe aan herbestemming en renovatie. Door Klement Rentmeesters is in opdracht van de huidige eigenaar een herbestemmingsonderzoek opgesteld. De ontstaansgeschiedenis wordt gekoppeld aan de huidige identiteit van de vakwerkhoeve, met een ruimtelijke analyse en totaalvisie als resultaat.

Annexen

Bestaande annexen worden uitgebreid en nieuwe annexen worden toegevoegd. Zo wil de opdrachtgever een aantal ondergrondse woningen realiseren welke volledig zijn ingebed in het glooiende landschap. Recreatieve seizoensgebonden onderlandhuizen op een natuur inclusieve manier vormgegeven. Het streven is naar energieneutrale vakantiewoningen die met natuurlijke, lokale en daar waar mogelijk hergebruik van materialen gebouwd worden.

Naast het ontwerp van het onderlandhuis, wordt ook vormgegeven aan het 'groenhuis' en het 'erfhuis'. Het groenhuis biedt in combinatie met een bakhuis ruimte aan lokale voedselproductie. Met de vormgeving van het erfhuis wordt het panoramisch uitzicht ingekaderd en wordt tegelijkertijd de oorspronkelijk historische ruimte rondom het erf weer voelbaar.
 
Ontwerp onderlandhuis 2019-2021.
Ontwerp groenhuis 2019-2022.
Ontwerp erfhuis 2020.
Ontwerp bruishuis 2020.

Visualisaties landschappelijke inpassing onderlandhuizen, 22 juli 2021.

Historisch beeld in zwart wit © 2016 Coen Eggen, Vakwerkbouw
19074-PPC_historisch.jpg19074-PPC_luchtfoto-drone.jpg19074-PPC_erfhuis-snede.jpg19074-PPC_groenhuis-snedes.jpg19074-PPC_bruishuis.jpg
19074-PPC_snede-landschap.jpg19074-PPC_onderlandhuis-plattegrond.jpg19074-PPC_landschappelijke-inpassing-vogelvlucht.jpg19074-PPC_landschappelijke-inpassing.jpg19074-PPC_landschappelijke-inpassing-bassin.jpg