Nieuwbouw Katoen Natie Limburg Chemelot Site met groen omzoomd

Nieuwbouw 55.000 vierkante meter magazijn, 207 silo’s en 750 vierante meter bvo kantoor vormt nieuw logistiek centrum Katoen Natie op Chemelot Industrial Park Geleen.

Katoen Natie

De nieuwbouw magazijnen en silobatterijen van Katoen Natie Limburg Chemelot Site zijn bedoeld voor klanten van Katoen Natie op Chemelot Industrial Park. Deze klanten kunnen hier (al dan niet tijdelijk) hun producten opslaan totdat er transport naar elders buiten de site nodig is. De hoofdactiviteit van deze nieuwe deelinrichting is het op- en overslaan van op de Chemelot site geproduceerde kunststoffen en rubbers.
 
De magazijnen zijn ingedeeld in opstelplaatsen voor small bags, big bags en octabins dan wel stellingen. Ter plaatse van het hogere bouwdeel zullen containers gekanteld geleegd kunnen worden middels zogenaamde “tiltframes met rolbrug”.

Buffergroen

De hoeklocatie van het gedeelte Beekerveld wordt tweezijdig omzoomd met een groenzone van 50 meter diep. Uitgangspunt in de hele herinrichting van het terrein is dat de bestaande bufferzone zoveel mogelijk intact blijft. Noodzakelijke ingrepen, zoals aanleg van waterbassins en parkeervoorzieningen, zullen met groen worden ingepast om zodoende het 'aanzicht' vanuit de directe omgeving zo min mogelijk aan te tasten.

Uniek voor Katoen Natie op deze locatie is dat de kopse kanten van de nieuwe bouwdelen inclusief het in het bouwvolume geïntegreerde kantoor, gecamoufleerd zijn met een door mij ontworpen grafisch camouflagepatroon. De camouflage-pixels zorgen ervoor dat met name aan de zichtzijdes van het plangebied (kopse kanten) het industriële object (met gevels van 360-450 meter lang) op een architectonisch verantwoorde manier wordt opgenomen in zijn omgeving. Er ontstaat een 'coulissenwerking', een dieptewerking tussen het groen. Het grafisch ontwerp (ook te zien op de silobatterij van de uitbreiding van Katoen Natie in Nuth) vormt een nieuw kenmerk in de huisstijl voor de projecten van Katoen Natie in Nederlands Limburg.

Bestemming

De nieuwbouw op Chemelot Industrial Park valt binnen het specifieke bestemmingsplan "Bedrijventerrein DSM Geleen". Provincie Limburg is het bevoegd gezag binnen de Wabo-vergunning. Sitech Services verzorgt en begeleidt het vergunningstraject.

Ontwerp 2017-2018.
Procedure omgevingsvergunning RUD Zuid-Limburg 2019-2020.
Omgevingsvergunning verleend op 20 juli 2020.

Snede infiltratie opvangbekken © bureau Verbeek
PE3241-KTN-Chemelot_tekening-situ.jpgPE3241-KTN-Chemelot_snede-bekken.jpgPE3241-KTN-Chemelot_kantoor-bg.jpg
PE3241-KTN-Chemelot_impressie-Mauritslaan.jpgPE3241-KTN-Chemelot_tekening-kopgevel.jpgPE3241-KTN-Chemelot_tekening-langsgevels.jpg