DE A IS VAN "A-FRAME" OFWEL HET ARCHETYPE VAN EEN TENT

Nieuw, klein, eigentijds èn eco-vriendelijk ontwerpen binnen de vormentaal van een gelijkzijdige driehoek.

Recycleerbaar

In verbinding met de natuur van Nationaal Park de Hoge Kempen in Belgisch Limburg voorziet dit ontwerp in een "gezonde" en eigentijdse vakantiewoning. De gehele woning wordt vervaardigd van eco-vriendelijke bouwmaterialen waarmee de ecologische voetafdruk zo klein mogelijk wordt gehouden. Door het gekozen schroeffundament blijft de bestaande bodem ongeroerd en hoeft er géén grondverzet plaats te vinden. De vloer-, wand- en dakconstructie is ontworpen in het kruislaaghout/houtmassief systeem van NUR-Holz, een houtbouwmethodiek vrij van chemische (lijm)verbindingen. Net als de fundering is de volledige (hout)constructie volledig recycleerbaar. Het ontwerp voorziet in een zo optimaal mogelijk natuurhuisje dat in alle opzichten past binnen het natuurlandschap van de Hoge Kempen.

Tiny House

Het netto grondvlak van de begane grondvloer is uitgezet op een inpandige breedte van 6.00 meter van waaruit aan weerszijden de dakhelling van 60° als een gelijkzijdige driehoek de zogeheten 'A-shape' vormt. Het netto inpandig bouw-/gebruiksvolume blijft met deze maatvoering zelfs marginaal kleiner dan en/of vrijwel gelijk aan het netto inpandig gebruiksvolume van de vakantiewoningen uit de jaren ’70. Het voorliggende ontwerp integreert op deze manier volledig in de groene parkomgeving en het groene park(straat)beeld en doet het geen afbreuk aan de bestaande ruimtelijke (park)structuur. Zowel de vormgeving alsook het eco-vriendelijke materiaalgebruik is daar waar mogelijk op een zo eenvoudig mogelijke manier aangepast aan de omgeving en passend bij de bestaande omliggende bebouwing.

Recensie

"Wij hebben de afgelopen anderhalf jaar op plezierige wijze samengewerkt met architect Lonnie Koken. Doel was het realiseren van een nieuwe vakantiewoning op het park de Sonnevijver te Rekem (België). Van meet af aan was er een open communicatie en werden onze wensen en eisen in onderlinge samenspraak goed door haar opgepakt. Haar op duurzaamheid gerichte aanpak heeft geleid tot een modern ontwerp dat ons zeer aansprak. Tijdens het gehele proces om tot een goed ontwerp te komen hebben we prettig samengewerkt en was er sprake van wederzijds respect.
 
Lonnie heeft onze wensen op creatieve wijze verwerkt en stond open voor door ons aangedragen aanpassingen. Daarnaast gaf zij blijk van een gezonde bouwkundige eigenwijsheid die het ontwerp ten goede kwam.
 
Helaas moest het ontwerp door bemoeienis van de lokale overheid en de leiding van het recreatiepark dusdanig worden aangepast dat we naar onze mening te veel afdreven van het oorspronkelijke ontwerp. Tevens bleek dat de bouwkosten o.a. door de gestegen kosten van bouwmaterialen en lonen dusdanig hoog werden dat het voor ons schier onmogelijk was om tot een rendabele exploitatie te komen. Uiteindelijk hebben we het project dan ook na ampele overwegingen en stopgezet.
 
Mochten wij in de toekomst weer een architect nodig hebben, dan zal Lonnie de eerste zijn die we benaderen."
 
Ontwerp 2022.
Defintief schetsontwerp, 18 juli 2022. 
Aanvraag omgevingsvergunning gemeente Lanaken, 30 maart 2023.
Recensie dhr. H. Rietveld & mevr. A. Schaper, 10 oktober 2023.
22095-EWS_kavel.jpg22095-EWS_inplantingsplan.jpg22095-EWS_schetsimpressie-DEF.jpg22095-EWS_3Dsnede.jpg
22095-EWS_plattegrond-BG.jpg22095-EWS_plattegrond-VD.jpg22095-EWS_doorsnede-B.jpg22095-EWS_doorsnede-C.jpg