VORMGEVEN AAN HET BOUWEN VAN DE TOEKOMST

Samen met een groepje studenten van het Noorderpoort College in Stadskanaal de weg van het nieuwe bouwen inslaan!

Vogelpark

De opgave kent het voormalig vogelpark in Winsum (Groningen) als concrete locatie. Hoe kunnen we op deze unieke plek in samenwerking met de natuur één tot drie Tiny Houses ontwikkelen? Naast het programma van eisen van de opdrachtgever (huidige bewoner Vogelpark) hebben de studenten zelf ook een 'doel' weten te formuleren waarmee zij richting geven aan het project.

Hoe kunnen we met ons Tiny House project een inspirerend voorbeeld zijn voor Noorderpoorters en de regio? ~ onderzoeksvraag kick-off experimenteel onderwijs, Innospot/NEXT.

Naast het zo duurzaam en slim mogelijk ontwerpen van een Tiny House dat makkelijk in elkaar te zetten is, volledig zelfvoorzienend is en iets teruglevert aan de natuur, streven de studenten naar een milieuvriendelijke en ecologische bouwmethode op basis waarvan zij de Tiny Houses uiteindelijk zouden willen bouwen. Het is alvast mooi om te ontdekken dat zowel voor docenten als studenten de drijfveer om van start te gaan met dit project "het bouwen van de toekomst" is.

~ Zo ziet de toekomst van het bouwen eruit.
~ We hebben het over de huizen en het wonen van de toekomst.
~ Nieuwe manier van bouwen, ontwerpen en denken!
~ Gezond, eco-vriendelijk bouwbiologisch bouwen heeft mijn toekomst!


Holistisch

De opdrachtgever woont vanaf mei 2023 al twee jaar in een Tiny House in het Vogelpark. Onderdeel van het programma van eisen is een holistische ontwerpgedachte.

"Voor mij betekent dit dat je je bewust bent van je handelen. Weet dat je als mens onderdeel bent van de natuur. Alles is met elkaar verbonden. [...] Holistisch is dat je het welzijn van de hele wereld meeneemt en probeert je ecologische voetafdruk zo klein mogelijk te maken." ~ citaat opdrachtgever, 13 april 2023.

Begeleiding

Dankbaar ben ik dat ik via docent Mark van der Pijl benaderd ben om de studenten te begeleiden tijdens een aantal "online en/of live" gastlessen. Centraal staat voor mij het thema "gezond bouwen met natuurlijke bouwmaterialen", wat voortkomt uit mijn persoonlijke missie en visie om te ontwerpen met 100% van nature 'gezonde' bouwmaterialen. Ik zie het als mijn taak om vanuit mijn persoonlijke passie voor bouwen en biologie (bouwbiologie) meer bewustzijn te scheppen in het toepassen van gezonde bouwmaterialen en anders leven en wonen.

Daarnaast geef ik tijdens mijn begeleidingen veel aandacht aan het verwezenlijken van een optimale integratie en oriëntatie van de huisjes in verbinding met de plek in het Vogelpark. Samenwerking en communicatie tussen de ontwerpteams is van cruciaal belang om tot een integraal plan te komen. Hoe maak je drie verschillende ontwerpen die toch samen een eenheid vormen? Tijdens het ontwerpproces geef ik onder meer tips over hoe je slim en ruimtelijk kunt ontwerpen. Door de leerlingen aan te sporen om naast de 3D visualisaties van de ontwerpen óók fysieke maquettes te bouwen, tracht ik ze het gevoel mee te geven dat "ruimtelijke vormgeving" door daadwerklijk fysiek te bouwen, voor de menselijke zintuigen meer tastbaar en leesbaar wordt.

Het is de spreekwoordelijke kers op de taart wanneer de opdrachtgever(s) tijdens de eindpresentatie bij binnenkomst alleen al onder de indruk zijn door het zien van de maquettes ... en dan moet de presentatie nog beginnen! Chapeau aan alle studententeams!

Kick-off experimenteel onderwijs Noorderpoort, 06 april 2023.
Locatiebezoek Vogelpark Winsum, 06 april 2023.
Gastles Stadskanaal, 05 oktober 2023.
Eindpresentatie Stadskanaal, 19 oktober 2023.

Docenten Techniek en Bouw, Mark van der Pijl & Gerda Glaasker
Teamcaptain studententeams en eindpresentatie Gijs Dekker
Ontwerp 01 ~ studententeam Leon Boer & Bram van Blerck
Ontwerp 02 ~ studententeam Wout Paas & Eddy Maas
Ontwerp 03 ~ studententeam Anniek Migchels & Patrick van Lent

Plattegrond ontwerpfase © Leon Boer & Bram van Blerck
Visualisaties eindpresentatie © samenwerking studententeams
23101-THW_noorderpoort college.jpg23101-THW_vogelpark winsum.jpg23101-THW_levensboom.jpg23101-THW_locatie analyse.jpg23101-THW_ontwerpen in 3D.jpg23101-THW_maquette.jpg
23101-THW_plattegrond zeshoek.jpg23101-THW_impressie entree locatie.jpg23101-THW_vogelvlucht boom.jpg23101-THW_impressie locatie.jpg23101-THW_vogelvlucht eindpresentatie.jpg23101-THW_bijeenkomst eindpresentatie.jpg23101-THW_bijeenkomst eindpresentatie 01.jpg