GROENLICHT ORDE VAN ARCHITECTEN NATIONALE RAAD BELGIË

Vanaf vandaag mag ik als Nederlandse architect een omgevingsvergunning aanvragen voor het ontwerp van één specifiek project op Belgisch grondgebied.

Grensregio Vlaanderen-Nederland

De potentie van het wonen én werken in een grensregio is dat het samenwerkingsverbanden tussen mensen van verschillende culturen/landen kan vergemakkelijken. Toch is werken óver de grens voor mij althans niet zo vanzelfsprekend. Ondanks mijn centrale ligging in het hart van de Euregio Maas-Rijn, komt mijn klandizie tot op heden zuiver uit Nederland. Zo ook voor de nieuwbouw van een vakantiewoning in Rekem, België, waarbij Nederlandse opdrachtgevers mij hebben benaderd voor het maken van een eco-vriendelijk ontwerp. 'Wat leuk', dacht ik gelijk, 'dan zou ik ook graag het volledige (uitvoerings)dossier willen opvolgen'.

Orde van Architecten

Om als Nederlandse architect een vergunning aan te mogen vragen met als doel om te mogen bouwen op Belgisch grondgebied, heb ik onlangs een aanvraag tot registratie op de lijst van dienstverrichters moeten aanvragen bij de Orde van Architecten in België. Het is namelijk niet vanzelfsprekend om met de Nederlandse identiteit in het 'buitenland' in de functie van architect te mogen handelen, ook al ben je gediplomeerd architect. Dit heeft te maken met het feit dat in Nederland slechts de titel 'architect' beschermd is terwijl in België de titel én het beroep worden beschermd. Dit betekent enerzijds dat je in België niets mag/kan bouwen zonder een geregistreerd architect in te schakelen en anderzijds dat geregistreerde architecten in België een bredere verantwoordelijkheid dragen (tot 10 jaar ná oplevering) dan in Nederland.

Nieuwbouw vakantiewoning Belgisch Limburg.
Ontwerp 2022.
Groenlicht Orde van Architecten, 23 januari 2023.
Aanvraag omgevingsvergunning, 30 maart 2023.

Letterlogo briefpapier Orde van Architecten Nationale Raad.
Bewerking originele infographic © Euregio Maas-Rijn
22095-EWS_logo-OA_smal.jpg
22095-EWS_infographic-EMR.jpg