Start uitvoering nieuwbouw koetshuis Terblijt

Van carport naar koetshuis! Geƫvolueerd door de tijd gaan we na twee jaar van start!

Tijdspanne

Hoe noem je een bouwwerk dat de functie heeft van een carport maar de allure heeft van een tuinpaviljoen? Inmiddels ligt het ontwerp voor de nieuwbouw van het koetshuis alweer twee jaar op de plank. Des te mooier is het nieuws dat de start van de uitvoeringswerkzaamheden deze week een feit is.

Regenwaterbuffer

Nadat de Rijksmonumentale mergelhoeve in Terblijt in het voorjaar van 2018 tot tweemaal toe geteisterd is door het water van hevige regenval, zijn de bewoners in samenwerking met de gemeente Valkenburg aan de Geul een traject gestart met als doel toekomstige wateroverlast te vermijden. Aan de randen van het akkerland naast de bouwlocatie is afgelopen maand een regenwaterkeringbuffer aangelegd. Daar de regenwaterbuffer nauw aansluit op de nieuwbouwplannen van het koetshuis, zijn wij verheugd dat het ontwerp na lang wachten gerealiseerd kan gaan worden!

Werkbespreking met aannemer Marcel Nederlands, 24 september 2021.
19069-CCT_waterbuffer.jpg19069-CCT_keermuur.jpg
19069-CCT_schaal.jpg