Verticale uitbreiding met een natuurlijke uitstraling

Optopping van een vrijstaand geschakelde woning. Een 'lichtgewicht' verdieping vervult maximale woonwensen.

Oud-Caberg

De Maastrichtse wijk Oud-Caberg wordt aan de zuidzijde begrensd door een lint van oorspronkelijk identieke vrijstaand geschakelde woningen. De woningen dateren uit 1968-1969 en zijn destijds onder moderne architectuur gebouwd.

Lichtgewicht

De woningen zijn van origine geschakeld door middel van een eenlaagse garage met nevenliggende entreepartij. Met het optoppen van de woning wordt op een eenvoudige manier extra woonruimte gegenereerd. Hierbij wordt het bestaande dak getransformeert tot verdiepingsvloer. De totale constructie van de uitbreiding wordt 'licht in gewicht' uitgevoerd zodat de bestaande funderingsconstructie voldoende draagkracht blijft behouden.

Hout

De optopping sluit qua vormgeving volledig aan op de moderne architectuur van de bestaande woning. De natuurlijke en warme uitstraling van de houten gevel legt de verbinding tussen de grijs geschilderde woning van de buren en het witte hoofdvolume.

Principeverzoek schetsontwerp met negatief eindadvies gemeente Maastricht.
Ontwerp 2019.
19073-WWM_straatbeeld-bestaand.jpg19073-WWM_achtergevel-bestaand.jpg
19073-WWM_straatbeeld-nieuw.jpg19073-WWM_achtergevel-nieuw.jpg